Chip Centrifuge

Tehokas tapa erottaa metallilastut jäähdytysnesteestä

Accustripin lastusentrifugi erottaa metallinleikkausprosesseissa syntyvät metallilastut jäähdytysnesteestä täysin automaattisella prosessilla. Märkä puru/liete putoaa syöttösuppilon yli nostopohjasentrifugin rumpuun. Tässä vaiheessa lastut kohtaavat pyörivän nostopohjan ja painuvat rummun seinämää vasten suurten keskipakovoimien vaikutuksesta.

Sirujen sentrifugi

Hydraulisesti aktivoitu nostopohja siirtää hakkeen ja/tai lietteen ylöspäin rakoseulalle, jossa nesteet erotetaan hakkeesta. Muutaman nostokierroksen jälkeen kuivatut lastut kulkeutuvat rummun reunan yli ja poistuvat sentrifugista säiliöön tai poistokuljettimeen. Automaattinen ja uskomattoman tehokas lastunerotusratkaisu. Sentrifugoitu neste voidaan palauttaa tuotantoon tai pumpata takaisin jatkokäsittelyä varten.

  • Jatkuva toiminta ja pitkä käyttöikä
  • Täysin automaattinen ja jatkuva toiminta
  • Erittäin kulutusta kestävä toteutus
  • Paras mahdollinen kuivuusaste
  • Kompakti muotoilu, itsepuhdistuva ja tärinänkestävä asennusjärjestelmä.
  • Helppo ylläpitää ja alhaiset ylläpitokustannukset

Otetaan yhteyttä