Kylare

Luftkyld vattenkylare i en mycket robust och tillförlitlig konstruktion med mikroprocessorstyrning

Accustrip levererar luftkylda vattenkylare i en mycket robust och tillförlitlig konstruktion med mikroprocessorstyrning. Vi kan leverera specifikationer utformade efter dina krav. Håll rätt temperatur på vätskan med en kylare för CNC-maskiner.

  • Enkel och robust konstruktion – konstruerad för flexibel kylning
  • Snygg design i ett neutralt skåp
  • Enkel att installera – endast elanslutning och en by-pass-krets behövs
  • Låga driftskostnader – inga förbrukningsvaror

Låt oss komma i kontakt