Briketteringsmaskin

Öka värdet på ditt spån med vår extruderingsmaskin för brikett

Accustrips briketteringsmaskiner är utvecklade för att komprimera metallspån som uppstår under metallskärningsprocessen. Den mekaniska brikettpressen kan hantera olika typer av material och finns i versioner med olika tryckkrafter. De mekaniska briketteringspressmaskinerna är platsbesparande och enkla att installera.

Briketteringsmaskin

Briketteringspressens kapacitet är materialberoende. Medan flisen pressas i brikettprocessen kan den integrerade pumpen separera kylvätskan och pumpa den tillbaka till bearbetningsmaskinerna eller till en central anläggning. Olika tillbehör och brikettutrustning finns som tillval.

  • Kompakt, liten anläggning med lägre kostnader för avfallshantering
  • Högre pris för briketter jämfört med flis
  • Del av total spånhanteringsanläggning eller fristående modell
  • Briketter nästan fria från kylvätska
  • Briketternas storlek: mellan 60 x 40 mm och 80 x 80 mm.
  • Briketternas längd: mellan 30 och 90 mm

Låt oss komma i kontakt