Centralanläggning med fullt flöde

Filtrera din CNC-maskinparks kylvätska i ett centralt system.

Accustrips Full Flow Central Plant är ansluten till ett antal CNC-maskiner. Detta unika system säkerställer att all vätska som används av maskinerna filtreras direkt. Den förorenade vätskan transporteras över en magnetseparator. Den kommer att gå igenom vårt unika patenterade oljeavskiljningssystem.

%

SEPARATION

Avskiljer upp till 95 % av alla partiklar

%

SEPARATION

Avskiljer minst 99 % av all olja som läcker ut

FILTRATION

Filtrera kylvätskan med en finhetsgrad på 20 till 30 µm

Centralanläggning med fullt flöde

Kylvätskan/emulsionen passerar genom filterljus av rostfritt stål. Filterljusen är självrengörande med hjälp av en timerstyrd backspolning; en liten mängd emulsion och tryckluft leds in i filterljusen, vilket ger en beröringsfri rengöring av filterljusen av rostfritt stål. En utmärkt lösning för hantering av kylsystem för CNC-maskiner.
  • Längre livslängd på verktygsskäret och mindre slitage på maskinen
  • Minskad risk för bakterier och minskad rengöringstid
  • Ökad livslängd för vätskor (kylvätskor och emulsioner)
  • Filtrering genom självrengörande filterljus av rostfritt stål
  • Filtrering av vätskan kontinuerligt med obegränsad volym

Låt oss komma i kontakt