Centralanlæg med fuldt flow

Filtrer din CNC-maskinparks kølevæske i ét centralt system.

Accustrips Full Flow Central Plant er forbundet med en række CNC-maskiner. Dette unikke system sikrer, at al den væske, der bruges af maskinerne, filtreres med det samme. Den forurenede væske føres over en magnetseparator. Det vil gå gennem vores unikke patenterede olieseparationssystem.

%

SEPARATION

Udskiller op til 95 % af alle partikler

%

SEPARATION

Udskiller mindst 99 % af al udsivende olie

FILTRATION

Filtrer kølevæsken med en finhed på 20 til 30 µm.

Centralanlæg med fuldt flow

Kølevæsken/emulsionen passerer gennem filterlys i rustfrit stål. Filterlysene er selvrensende ved hjælp af en timerstyret tilbageskylning; en lille mængde emulsion og trykluft ledes ind i filterlysene, hvilket udfører en berøringsfri rengøring af filterlysene i rustfrit stål. En fantastisk løsning til håndtering af kølevandssystemer til CNC-maskiner.
  • Længere levetid for værktøjskanter og mindre maskinslid
  • Reduceret risiko for bakterier og reduceret rengøringstid
  • Øget levetid for væsker (kølevæske og emulsion)
  • Filtrering gennem selvrensende filterlys i rustfrit stål
  • Filtrerer væsken kontinuerligt med ubegrænset volumen

Lad os komme i kontakt