Enhet för bandfilter

Stationär enhet för bandfiltrering

Den nya versionen av vårt beprövade bandfilter har fått namnet BFU (Band Filtration Unit). Den nya BFU består av en standardtank, ett bandfilter med utlopp i 3 olika riktningar (270°, beroende på modell) och en matningspump.

Enhet för bandfilter

Eftersom utrymmet alltid är en begränsande faktor i många produktionsanläggningar uppstod behovet av en kompakt anläggning med full flexibilitet. BFU är tillverkad i rostfritt stål och kan byggas ut med upp till 15 extra moduler (t.ex. magnetseparator, kylare, oljeavskiljare, större tank, maskinanslutning, semesterskydd och mycket mer).

  • Enkel och robust konstruktion
  • Konstruerad som fristående version för en CNC-maskin
  • 100 % utnyttjande av filterduken
  • Stor flexibilitet med många alternativ
  • Kan hålla filterduk med rulle Ø 510 mm.
  • Helautomatisk drift (larm om filterduk saknas)

Låt oss komma i kontakt