Filter 139 Självrengörande

Ett högeffektivt, självrengörande partikelfilter för olika vätskor

Filter 139 Self-Clean är ett automatiskt självrengörande filter som används för att filtrera föroreningar från CNC-maskiner, tvättmaskiner och andra applikationer där manuell rengöring inte är tekniskt möjlig eller ekonomiskt försvarbar. Filter 139 Self-Clean bygger på samma filtreringsprinciper som Accustrips fullflödessystem som filtrerar vätskan genom släta cylindriska filterkandelar vilket ger en god filtreringsgrad mellan 20 – 30 mikron beroende på vilken typ av filterkandelar som används.

Filter 139 Självrengörande

Filter 139 Self-Clean är försett med en timer som med lämpliga intervall startar en självrengörande cykel via backspolning; en liten mängd vätska tillsammans med tryckluft leds genom filterljusen. Den lilla mängden returspolning kan ledas tillbaka till maskinen eller som tillval till ett påsfilter, som kan tillhandahållas för att få bort partiklarna från vätskan. Filter 139 Self-Clean levereras som en kompakt enhet med integrerad kontrollpanel, lufttank och automatiska ventiler redo att “plugga in och producera”.

  • 2 i 1 HPU-enhet – Filtrering och höga tryck
  • Högt tryck för alla verktyg i ditt M-bibliotek
  • Plug and Produce för alla CNC-maskiner
  • Självrengörande filter som filtrerar alla material
  • Flödeshastighet: 10 – 160 liter/min. (flöde upp till 600 L/min)

Låt oss komma i kontakt