Filter139 Bruksanvisning

Ett mycket effektivt partikelfilter för olika vätskor

Filter 139 Manual-Clean är ett filter som används för att filtrera föroreningar från CNC-maskiner, tvättmaskiner och andra applikationer där manuell rengöring är möjlig eller ekonomiskt försvarbar. Rengöring av filterljusen sker genom att trycka på en knapp – vid behov med intervall. Filter 139 Manual-Clean är byggt på samma filtreringsprinciper som Accustrips fullflödessystem som filtrerar vätskan genom släta cylindriska filterljus vilket ger god filtreringsgrad mellan 20 – 30 mikron beroende på vilken typ av filterljus som används.

Filter 139 Manuell rengöring

Filter 139 Manual-Clean är utrustat med en knapp som kan tryckas in med lämpliga intervall för att starta en självrengörande cykel via backspolning: en liten mängd vätska tillsammans med tryckluft leds genom filterljusen. Den lilla mängden returspolning kan ledas tillbaka till maskinen eller som tillval till ett påsfilter, som kan tillhandahållas för att få bort partiklarna från vätskan.

Filter 139 Manual-Clean levereras som en kompakt enhet med integrerad kontrollpanel, lufttank och automatiska ventiler redo att “plugga in och producera”.

  • Kan tillämpas på nya eller befintliga maskiner
  • Filtreringsfinhet på 20-30 mikron
  • Kompakt design
  • Rengör alla typer av vätskor

Låt oss komma i kontakt