Separator magnetyczny

Skutecznie oddziela chłodziwo od cząstek metalu

Firma Accustrip opracowała serię separatorów magnetycznych przeznaczonych do oddzielania cząstek magnetycznych w emulsjach chłodzących stosowanych w przemyśle obróbki metali. Separatory magnetyczne są montowane w naszych instalacjach centralnych lub pojedynczych maszynach, gdy są one wykorzystywane w produkcji, w której przetwarzane są materiały magnetyczne wymagające oddzielenia.

Separator magnetyczny

Umiejscowienie i liczba magnesów na rolce są dokładnie obliczane. Towarzyszący wlot, który rozprowadza ciecz zawierającą cząstki na wałku i zapewnia stały przepływ chłodziwa, pozwala Accustrip oferować serię potężnych i wysoce wydajnych separatorów magnetycznych. Idealne rozwiązanie do magnetycznej filtracji chłodziwa.

  • Ciągła separacja magnetyczna w pełnym przepływie
  • Oddziela cząstki magnetyczne – bez względu na rozmiar
  • Dostępny jako model lewy (L) lub prawy (R)
  • Niskie koszty operacyjne – brak materiałów eksploatacyjnych
  • Proste połączenie – “Plug and Play”
  • Jeden z najsilniejszych na rynku