Magnetisk separator

Effektiv avskiljning av metallpartiklar från kylvätskan

Accustrip har utvecklat en serie magnetseparatorer för avskiljning av magnetiska partiklar i de kylvätskeemulsioner som används inom metallbearbetningsindustrin. Magnetseparatorer monteras antingen på våra centrala anläggningar eller på enskilda maskiner, när dessa används i en produktion där magnetiska material bearbetas och måste separeras.

Magnetisk separator

Placeringen och antalet magneter på rullen är noggrant uträknade. Det medföljande inloppet, som fördelar den partikelhaltiga vätskan över valsen och säkerställer ett konstant flöde av kylvätskan, gör att Accustrip kan erbjuda en serie kraftfulla och mycket effektiva magnetavskiljare. Den perfekta lösningen för magnetisk kylvätskefiltrering.

  • Kontinuerlig magnetseparation med fullt flöde
  • Separerar magnetiska partiklar – oavsett storlek
  • Finns som vänster (L) eller höger (R) modell
  • Låg driftskostnad – inga förbrukningsvaror
  • Enkel anslutning – “Plug and Play”
  • En av de starkaste på marknaden

Låt oss komma i kontakt