Maskinanslutning

Anslut din(a) CNC-maskin(er) till en central anläggning

Accustrips maskinanslutning är den viktiga länk som ansluter dina CNC-maskiner till ett centralt filtreringssystem för kylvätska (t.ex. vår Full Flow Central Plant eller Microfil 30). Den är konstruerad för att jämnt pumpa den rena kylvätskan från den centrala anläggningen till antingen verktygsmaskinerna eller maskinens sump. I gengäld transporterar den den orena kylvätskan från maskinen tillbaka till centralanläggningen. En utmärkt metod för att säkerställa tillförlitlig vätskehantering från dina CNC-maskiner.

Funktion

Genomflödet styrs via motorventilen, dvs. tillförseln är inställd på den maximala mängd vätska som CNC-maskinen kräver. Holiday-/weekend-ventilen reglerar att vätskeflödet till sumpen, uppsamlingskärlet och filtreringsanläggningen är exakt tillräckligt för att förhindra tillväxt av mikroorganismer. Returpumpen startas och stoppas automatiskt via nivåvakten. Vid larm om hög nivå från nivåvakten stängs motorventilen omedelbart.

  • Stativ för maskin
  • Tre manuella avstängningsventiler
  • Motorventil
  • Semester-/weekendventil
  • Manifold
  • Backventil
  • Kontrollbox med operatörspanel och PLC
  • Uppsamling av moms
  • Returpump
  • Nivåomkopplare

Låt oss komma i kontakt