Maskinforbindelse

Forbind din(e) CNC-maskine(r) til et centralt anlæg

Accustrips Machine Connection er det vigtige led, der forbinder dine CNC-maskiner med et centralt kølevandsfiltreringssystem (f.eks. vores Full Flow Central Plant eller Microfil 30). Den er designet til at pumpe det rene kølemiddel jævnt fra det centrale anlæg til enten værktøjsmaskinerne eller maskinens sump. Til gengæld transporterer den det urene kølemiddel fra maskinen tilbage til det centrale anlæg. En fremragende metode til at sikre pålidelig væskehåndtering fra dine CNC-maskiner.

Funktion

Gennemstrømningen styres via motorventilen, dvs. at tilførslen er indstillet til den maksimale væskemængde, som CNC-maskinen kræver. Ferie-/weekendventilen kontrollerer, at væskestrømmen til sumpen, opsamlingskarret og filtreringsanlægget er præcis tilstrækkelig til at forhindre vækst af mikroorganismer. Returpumpen starter og stopper automatisk via niveaukontakten. I tilfælde af en højniveaualarm fra niveaukontakten lukker motorventilen øjeblikkeligt.

  • Stativ til maskine
  • Tre manuelle stopventiler
  • Motorventil
  • Ferie-/weekendventil
  • Manifold
  • Kontraventil
  • Kontrolboks med betjeningspanel og PLC
  • Indsamling af moms
  • Returpumpe
  • Niveaukontakt

Lad os komme i kontakt