Evakuering av chips

Filtrera din CNC-maskinparks kylvätska i ett centralt system

Accustrips Full Flow Central Plant är ansluten till ett antal CNC-maskiner. Detta unika system säkerställer att all vätska som används av maskinerna filtreras direkt.

%

SEPARATION

Avskiljer minst 99 % av alla läckande trampoljor

EMULSION

Fyll anläggningen med endast 12.000 till 15.000 liter emulsion

EMULSION

Byt emulsion vart 2-3:e produktionsår

SKYDD

Filtrera kylvätskan med en finhetsgrad på 20 till 30 µm

Evakuering av chips

Den förorenade vätskan transporteras över en magnetseparator. Den passerar genom vårt unika patenterade oljeavskiljningssystem, varefter kylvätskan/emulsionen passerar genom filterljus av rostfritt stål. Full Flow Central Plant säkerställer smidig vätskehantering – vilket förbättrar din CNC-maskinpark.

Denna process sker kontinuerligt på helt automatisk basis – därav namnet FULL FLOW.

  • Mindre maskinslitage och längre livslängd på verktygsskäret
  • Filtrering av hela vätskan kontinuerligt
  • Ökad livslängd för vätskor (kylvätskor och emulsioner)
  • Ingen slamkaka: minskar antalet produktionsstopp
  • Minskad risk för bakterier och ingen förbrukning av material
  • Förbättrad ekonomi och miljö

Kostnadsbesparande, miljövänlig och mindre underhåll

Tänk dig att du bara behöver köpa 12.000 till 15.000 liter emulsion första gången centralanläggningen fylls på, och igen när emulsionen byts ut efter 2-3 års produktion. Den mindre volymen innebär lägre kostnader för underhåll och service samt lägre förbrukning av filtermaterial. Samtidigt minimeras alla risker för bakterie- och svamptillväxt i emulsionen, och energiförbrukningen för transport och kylning av emulsionen minskar.

En annan positiv bieffekt av att använda en Accustrip Full Flow Central Plant är den minskade miljöpåverkan. En Accustrip Central Facility innehåller nästan inga rörliga delar och den intelligenta styrningen övervakar hela tiden driften av anläggningen. Detta gör service och underhåll nästan överflödigt och möjliggör en effektiv och flexibel produktion

Filtreringslösningar som uppfyller dina krav

Oavsett om din produktion bearbetar gjutjärn, aluminium, stål, titan etc., så utvecklar och levererar Accustrip ett centralt filtreringssystem som är skräddarsytt för att passa dina behov. Våra anläggningar är moduluppbyggda och kan därför levereras med en mängd olika tillval, t.ex. en magnetisk separator, en kylenhet och automatisk vätskepåfyllning, samt ytterligare pumpar (antingen som säkerhet eller för att öka anläggningens kapacitet). Alla centralanläggningar är tillverkade av rostfritt stål (AISI 304) och består av standardkomponenter som gör det enkelt att underhålla och bygga ut anläggningen.

Filterljusen är självrengörande med hjälp av en timerstyrd backspolning; en liten mängd emulsion och tryckluft leds in i filterljusen, vilket ger en beröringsfri rengöring av filterljusen av rostfritt stål. Den lilla mängden emulsion från backspolningsprocessen leds tillbaka till bandfiltret.

Låt oss komma i kontakt