Osavirtauksen keskuslaitos

Jatkuva nesteen osien keskussuodatus

Accustripin Part Flow Central Plant on innovatiivinen ratkaisu, jonka avulla metalliteollisuuden yritykset voivat suodattaa jäähdytysnesteet, pesuvedet ja muunlaiset nesteet useista CNC-koneista yhdessä keskusjärjestelmässä. Se soveltuu erityisesti suurten nestemäärien puhdistamiseen.

%

SEPARATION

Erottaa vähintään 99 % kaikista vuotaneista öljyistä ennen kuin neste johdetaan takaisin säiliöön ja pumpataan sitten takaisin CNC-koneisiin.

%

SEPARATION

Suodattaa tyypillisesti 6-10 % säiliön kokonaisnestemäärästä joka kerta, kun se kulkee järjestelmän läpi, minkä jälkeen se sekoitetaan puhdistamattomaan määrään.

Osavirtauksen keskuslaitos

Se on ratkaisu, jonka avulla tuottavuus paranee selvästi ja tuotantokustannukset pienenevät. Täysvirtauskeskusjärjestelmien tapaan koneeseen tai sen viereen sijoitetaan pumppuasema, joka johtaa pilaantuneen nesteen putkistoa pitkin keskusjärjestelmään.

  • Työkalujen käyttöiän pidentäminen
  • Koneiden kuluminen vähenee
  • Pintanesteen suodattaminen jatkuvasti
  • Aina sama nestetaso käsittelykoneissa
  • Prosessinesteiden käyttöiän pidentäminen

Otetaan yhteyttä