Delflöde central anläggning

Kontinuerlig central filtrering av delar av vätskan

Accustrips Part Flow Central Plant är en innovativ lösning som gör det möjligt för företag inom metallbearbetningsindustrin att filtrera kylvätskor, tvättvatten och andra typer av vätskor från flera CNC-maskiner i ett centralt system. Den är särskilt lämplig för rengöring av stora vätskevolymer.

%

SEPARATION

Avskiljer minst 99 % av alla läckande oljor innan vätskan leds tillbaka till behållaren och sedan pumpas tillbaka till CNC-maskinerna

%

SEPARATION

Filtrerar typiskt 6-10 % av den totala vätskevolymen i sumpen varje gång den passerar genom systemet, varefter den blandas med den orenade mängden

Delflöde central anläggning

Det är en lösning som möjliggör tydliga förbättringar av produktiviteten och minskningar av produktionskostnaderna. Precis som i de centrala fullflödessystemen placeras en pumpstation vid eller bredvid maskinen, som leder den förorenade vätskan till det centrala systemet via ett rörsystem.

  • Förlängning av verktygens kantlivslängd
  • Mindre slitage på maskinerna
  • Filtrering av ytvätskan kontinuerligt
  • Alltid samma vätskenivå på bearbetningsmaskiner
  • Förlängning av processvätskornas livslängd

Låt oss komma i kontakt