Instalacja centralna z przepływem częściowym

Ciągła centralna filtracja części cieczy

Accustrip Part Flow Central Plant to innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia firmom z branży obróbki metali filtrowanie chłodziw, wód myjących i innych rodzajów cieczy z wielu maszyn CNC w jednym centralnym systemie. Szczególnie nadaje się do czyszczenia dużych ilości płynów.

%

ODDZIELENIE

Oddziela co najmniej 99% wszystkich wyciekających olejów, zanim ciecz zostanie odprowadzona z powrotem do zbiornika, a następnie przepompowana z powrotem do maszyn CNC.

%

ODDZIELENIE

Filtruje zazwyczaj 6-10% całkowitej objętości cieczy w studzience za każdym razem, gdy przechodzi ona przez system, po czym jest mieszana z nieoczyszczoną ilością.

Instalacja centralna z przepływem częściowym

Jest to rozwiązanie, które pozwala na wyraźną poprawę wydajności i redukcję kosztów produkcji. Podobnie jak w przypadku systemów centralnych o pełnym przepływie, stacja pomp jest umieszczona przy lub obok maszyny, która odprowadza zanieczyszczoną ciecz do systemu centralnego za pośrednictwem systemu rur.

  • Wydłużenie żywotności krawędzi narzędzi
  • Mniejsze zużycie maszyn
  • Ciągłe filtrowanie cieczy powierzchniowej
  • Zawsze ten sam poziom cieczy na maszynach przetwórczych
  • Wydłużenie żywotności cieczy procesowych