Delstrøm centralt anlæg

Kontinuerlig central filtrering af dele af væsken

Accustrips Part Flow Central Plant er en innovativ løsning, der gør det muligt for virksomheder i metalbearbejdningsindustrien at filtrere kølemidler, vaskevand og andre typer væsker fra flere CNC-maskiner i ét centralt system. Den er især velegnet til rengøring af store mængder væske.

%

SEPARATION

Udskiller mindst 99 % af alle lækkede olier, før væsken ledes tilbage til reservoiret og derefter pumpes tilbage til CNC-maskinerne.

%

SEPARATION

Filtrerer typisk 6-10 % af det samlede væskevolumen i sumpen, hver gang det passerer gennem systemet, hvorefter det blandes med den urensede mængde.

Delstrøm centralt anlæg

Det er en løsning, der giver mulighed for klare forbedringer i produktiviteten og reduktioner i produktionsomkostningerne. Som med de centrale fuldstrømssystemer er der placeret en pumpestation ved eller ved siden af maskinen, som fører den forurenede væske til det centrale system via et rørsystem.

  • Forlængelse af værktøjets kantlevetid
  • Mindre slitage på maskinerne
  • Kontinuerlig filtrering af overfladevæsken
  • Altid det samme væskeniveau på procesmaskiner
  • Forlængelse af procesvæskernes levetid

Lad os komme i kontakt